STOMATOLOG A COVID

STOMATOLOG A COVID


03.07.2020

 · Epidemia COVID-19 a stomatologia: wydłużenie okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia. Rozporządzenie wprowadza możliwość - po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - wydłużenia: wieku pacjenta oczekującego na świadczenie stomatologiczne, który w okresie epidemii COVID-19 utracił prawo do jego ...

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił finansowanie doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów chorych na COVID-19 i podejrzewanych o zakażenie. Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 45/2020/DSOZ. Specjalnie dla osób z COVID-19 opieka stomatologiczna w nagłych przypadkach, np. ból zęba, będzie wykonywana w dentobusach.

Dlatego istnieje możliwość przeniesienia COVID-19 drogą aerozolu, co może przyczynić się do rozprzestrzeniania się zakażenia w gabinecie stomatologicznym [15]. Ostatnio opisana odmiana ludzka wirusa HCoV (human coronavirus), szczep 229E, pozostaje aktywna infekcyjnie od 3 godzin do 3 dni, a jej czas aktywności jest uzależniony od ...

17. Sohrabi C, Alsafi Z, O’Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, et al. World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID- 19). Int J Surg 2020, 26; 76: 71-76. doi: 10.1016/j.ijsu.2020.02.034. 18. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 3 March 2020 ...

Pod koniec 2019 r. w chińskim mieście Wuhan pojawił się nowy koronawirus, który do tej pory rozprzestrzenił się niemal po całej kuli ziemskiej. Wirus ten atakuje drogi oddechowe, powodując nowy rodzaj wirusowego zapalenia płuc. Pierwotnie nazwano go 2019-nCoV, aktualnie otrzymał nazwę SARS-CoV-2 ze względu na filogenetyczne podobieństwo do SARS-CoV.

12.03.2020

 · Od kilku tygodni narasta napięcie wokół rozprzestrzeniającej się choroby COVID-19 wywoływanej przez Koronawirusa SARS-Cov-2. Niewątpliwie, globalna skala problemu może powodować strach a informacje płynące z mediów mogą stać się źródłem paniki.

20.03.2020

 · W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na sprawdzoną wiedzę w zakresie prowadzenia działań medycznych w czasie pandemii COVID-19, ścisłe prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przy współpracy ze Stomatologicznego Centrum Transferu Technologii NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna UM Wrocław oraz ekspertami zdecydowało się stworzyć Centrum Wiedzy o COVID …

Stomatolodzy, jeśli to możliwe, wskazane jest ograniczenie przyjmowanych pacjentów do minimum. Wynika to zarówno z ryzyka zakażenia dla stomatologa, jak i kolejnych pacjentów jeśli procedury higieniczno-sanitarne nie będą wystarczająco efektywne, a także ogólnych trudności z dostępem do środków indywidualnej ochrony i środków do dezynfekcji wynikających z konsekwencji epidemii.

Grupa krwi może wpływać na przebieg COVID-19 - wynika z dwóch badań opublikowanych w naukowym magazynie “Blood Advanced”. Dowodzą one, że osoby z grupą krwi 0 są odporniejsze na zakażenie koronawirusem oraz mogą łagodniej przechodzić chorobę.

11 marca 2020 r. Komisja Stomatologiczna NRL wydała komunikat w związku z pandemią koronawirusa SARS CoV-2, w którym rekomenduje, aby zawiesić przyjęcia pacjentów lub ograniczyć je do tych wyłącznie niezbędnych.Ostateczna decyzja należy oczywiście do lekarzy stomatologów, ale mają do tego całkowite prawo.