USŁUGI STOMATOLOGICZNE DEFINICJA

USŁUGI STOMATOLOGICZNE DEFINICJA


Każda branża wytwarza specyficzny słownik pojęć. Nie zawsze są one znane i zrozumiałe dla zwykłego użytkownika. Wkraczając w świat np. stomatologów, ortodontów lub protetyków, niekoniecznie wiemy, co kryje się za pojęciem implant, korona, leczenie kanałowe.

26.09.2011

 · Definicja powołana przez ETS, w tym wyroku jest bardzo zbliżona do obecnie obowiązujących regulacji u.p.t.u. W pojęciu usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych.

Jak już wspomniano, nie istnieje definicja gabinetów stricte stomatologicznych. Wymagania jakie powinien spełnić gabinet wraz z aparaturą opisane są w ustawodawstwie dotyczącym obiektów, w których udzielane są usługi medyczne. Przepisy prawa uwzględniają wymienione poniżej

Usługi stomatologiczne podrożeją - definicja Co znaczy: Należy się spodziewać znacznego wzrostu cen usług stomatologicznych po przystąpieniu Polski do UE - twierdzi Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ w Krakowie.

Definicja VAT wzrasta, ale nie na usługi stomatologiczne. Co to znaczy: Nie musimy od 1 stycznia zamieniać cenników w naszych gabinetach. Aczkolwiek wzrasta VAT, ciągle usługi stomatologiczne są z niego zwolnione, aczkolwiek na innej podstawie niż dotychczas

Katalog usług zwolnionych z VAT zawarty jest w art. 43 ustawy o VAT. W ust. 1 pkt 18 tego przepisu wymienione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu ...