USŁUGI STOMATOLOGICZNE A KARTA PODATKOWA

USŁUGI STOMATOLOGICZNE A KARTA PODATKOWA


Kiedy świadcząc usługi stomatologiczne można opłacać kartę podatkową. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie zatrudniając żadnych pracowników.

Usługi stomatologiczne: zatrudnienie pracowników a karta podatkowa. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących usługi specjalistyczne niezbędne do prowadzenia przez podatnika działalności w zakresie usług stomatologicznych nie powoduje utraty prawa do opodatkowania takiej działalności kartą podatkową - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w ...

Karta podatkowa w praktyce stomatologicznej? Uważaj na współpracę. ms. 04-01-2017, 09:29 ... higienistka i pielęgniarka świadczą usługi specjalistyczne jako pomoc stomatologiczna, polegające na wykonaniu prac związanych z przygotowaniem do pobrania odpowiedniego wycisku uzębienia, ewentualnie z odlaniem modelu, na którym pracuje ...

Dentysta, będąc na karcie podatkowej i zatrudniając na umowę o pracę asystentkę stomatologiczną oraz pracownika administracyjnego - nie może korzystać z opodatkowania przychodów z usług stomatologicznych w formie karty podatkowej. Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wymienione są w części VIII poz. 1 tabeli (art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o …

Usługi stomatologiczne: zatrudnienie pracowników a karta podatkowa karty podatkowej . Wnioskodawca świadczy usługi jako lekarz stomatolog i zatrudnia na umowę o pracę jedną osobę, która wykonuje usługi specjalistyczne, stawkę karty podatkowej ustaloną ma w maksymalnej wysokości, powyżej 96 godzin miesięcznie.

Liczba wierszy: 328

 ·

28.11.2019

 · Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju obwieścił stawki karty …

09.01.2020

 · Rozliczenie podatku dochodowego z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej dotyczy tylko części przedsiębiorstw. Kartę podatkową opłacać mogą tylko podmioty o niewielkiej ilości zatrudnionych osób i wyłącznie działające w branżach wskazanych poniżej. Rozliczenie kartą podatkową wymaga: złożenia nie pó;źniej niż do 20 stycznia danego roku wniosku PIT-16, na ...

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na ...

Karta podatkowa dzięki prostocie ma swoich zwolenników. Przyciąga także tych przedsiębiorców, których relatywny dochód z prowadzonej działalności jest stosunkowo wysoki. A to dlatego, że podatek płacony jest tutaj w stałej, z góry określonej przez fiskusa wysokości. Nie trzeba się martwić o prowadzenie ksiąg, czy też konieczność zapłaty podatku wyższego, gdy sprzedaż ...