USŁUGI STOMATOLOGICZNE PODSTAWA ZWOLNIENIA Z VAT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE PODSTAWA ZWOLNIENIA Z VAT


Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne.. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące ...

05.03.2018

 · Z przepisów jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT nie powinny podlegać usługi medyczne, które nie mają na celu ochrony zdrowia.W związku z czym, by podlegać zwolnieniu z VAT, świadczenie usług powinno mieć cel terapeutyczny.Oznacza to, iż liczy się cel świadczonej usługi medycznej, a nie jej charakter.W tym znaczeniu cel terapeutyczny należy pojmować dość szeroko.

Czy dentysta prowadzący własny gabinet dentystyczny zwolniony jest z VAT? Jest i to z dwóch tytułów. Każdy z nich obejmuje inne zdarzenia. Jeden jest limitowany, drugi nie. W oparciu o ten pierwszy można świadczyć usługi stomatologii estetycznej, ale do kwoty 150 tys. zł w skali roku.

Usługi te, zakwalifikowane jako PKD 86.23.Z, są na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 … Usługa stomatologiczna bez VAT, ale z zastrzeżeniami (foto: sxc.hu) Nie wszystkie usługi związane z ochroną zdrowia korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Katalog usług zwolnionych z VAT zawarty jest w art. 43 ustawy o VAT. W ust. 1 pkt 18 tego przepisu wymienione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu ...

Jak było poprzednio. Do końca 2010 r. kwestia zwolnienia z VAT usług medycznych kształtowała się względnie jasno. Na mocy pkt 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zwolnione z VAT były „ Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85) z …

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2021 r. Od 1 stycznia 2021 r. zmieni się brzmienie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i g) ustawy o VAT. Zmiana w pierwszym przepisie polega na skreśleniu wyrazów "i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego", zaś zmiana w drugim przepisie polega na rozszerzeniu katalogu czynności wyłączających z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego o ...

Usługi stomatologiczne, jak pozostałe zdrowotne, korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT (zwalnia się od podatku VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów m.in. lekarza i lekarza dentysty).

W przypadku znanych z poprzedniego przykładu firmy X i Y czynności dokonane przed 1 września 2019 r. będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Limit zwolnienia z VAT Podstawą do zwolnienia z VAT jest dla podatnika nieprzekroczona w roku poprzedzającym wartość sprzedaży 200 000 złotych. Jeśli zaś zostanie ona przekroczona, utraci on ten przywilej - art. 113 Ustawy o VAT. Działalność ponownie zostanie obciążona obowiązkiem podatkowym. A podatnik VAT dotąd z niego ...