USŁUGI STOMATOLOGICZNE RYCZAŁT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE RYCZAŁT


Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie zatrudniając żadnych pracowników. Za wykonane usługi płacą sami pacjenci lub Narodowy Fundusz Zdrowia z którym mam podpisany kontrakt na usługi stomatologiczne na rzecz ubezpieczonych pacjentów.

Obniżenie stawki ryczałtu z 20 do 17% oraz podwyższone do 2 mln euro obroty, które uprawniają do skorzystania z tego opodatkowania - to zmiany od 2021 r.

Stomatolodzy na ryczałcie Wprowadzona w tym roku nowelizacja ustawy o podatku dochodowym pozwala wybrać lekarzowi nowa formę opodatkowania. W przyszłym roku lekarze będą mogli rozliczać się z fiskusem na zasadach takich samych jak obecnie lub wybrać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ewentualnie wybrać kartę ...

23.11.2020

 · Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania.

Czy przychody z tytułu wykonywania prac protetyki stomatologicznej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez …

Usługi stomatologiczne (PKD – 86.23Z) klasyfikowane są jako działalność medyczna służąca zachowaniu i poprawie zdrowia. Usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a rozliczenie podatku dochodowego uzależnione jest od wskazanej formy opodatkowania. Działalność medyczna jest działalnością regulowaną.